Scientific name
Loligo Gahi
FAO Code
SQP
FAO Fishing Areas
Fao 41, Fao 87
Fishing gear
Trawling